Marin forsking

Vi samarbeider med ulike institusjonar for å ta vare på marine ressursar.

Djupare kunnskap om økosystemet i havet er naudsynt for å ta vare på marine ressursar i framtida. Vi samarbeider med ulike institusjonar i forskingsprosjekt om bl.a. fisk, fiskeri, havvind, havbruk, sårbare marine naturtypar, og forvalting av hav- og kystområda.