Windsys

Windsys

18/10/2022

Prosjekt

lesetid

Frå venstre HI-forskarane Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle, Anne Christine Utne Palm, Geir Pedersen, overingeniør Sigurd Hannaas og postdoktor Kate McQueen. Foto: Runar Bjørkvik Mæland / HI.
  • Prosjekt: Windsys
  • Prosjektleiar ved Havforskningsinstituttet: Karen de Jung
  • Prosjektleiar ved Runde: Nils-Roar Hareide
  • Finansiering: Norges forskningsråd
FAKTABOKS

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har som mål å finne ut korleis økosystemet reagerer når Equinor byggjer ut Hywind Tampen-anlegget i Nordsjøen. Fokus er på dei pelagiske fiskebestandane, som sild og makrell.

Prosjektet er leia av Havforskningsinstituttet. Runde Miljøsenter er ansvarleg for å leie ein arbeidspakke som handlar om å hente inn data frå fiskeria.

Sjå også https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/juni/far-stotte-til-nytt-havvind-prosjekt

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER