Rik kompetanse innan ei rekke fagområde

På forskingsstasjonen ved Runde Miljøsenter er det marinbiologar, oseanografar og andre forskarar. Vi utfører oppdrag og forsking innan kystøkologi og marint miljø, både for det offentlege og private bedrifter.