Marin teknologiutvikling

Vi legg til rette for teknologisk utvikling med særleg vekt på fornybar energi og miljøovervaking.

Ny teknologi trengs for å kartlegge og utnytte marine ressursar, særleg innan fornybar energi og miljøovervaking. Vi legg til rette for testing av ny teknologi for utvinning og lagring av energi, måling og miljøovervaking. Vi køyrer og tar i bruk fjernstyrte undervassfarkostar og nye sensorar, og bidrar til utvikling av nye kart.