Marine Grunnkart

Marine Grunnkart

18/10/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Marine Grunnkart
  • Prosjektleiar ved Runde: Nils-Roar Hareide
FAKTABOKS

Runde Miljøsenter tok saman med Norges geologiske undersøkelse (NGU) initiativ til å opparbeide Marine Grunnkart på Søre Sunnmøre. Ved vidareføring av dette prosjektet til Nordre Sunnmøre i regi av nasjonalt prosjekt «Marine Grunnkart i Kystsonen» hadde RMS ei sentral rolle.

I dette nasjonale prosjektet er Havforskningsinstituttet ein av dei tre partnarane saman med NGU og Kartverket. I prosjektet er det lagt inn midlar til å utvikle og teste ny teknologi. Havforskningsinstitutet skal bruke området på Søre Sunnmøre til å teste små fjernstyrte forskingsfartøy og autonome undervannfartøy til oppmåling og klassifisering av sjøbotnen. Årsaka er at vi har høgoppløyselege kart i området der grunnlagsdata er frigitt av Forsvaret.

Aktuelle lenker

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER