Fasilitetar og tenester

Runde Forsking utfører oppdrag innan miljøundersøking og miljøovervaking for private og offentlege verksemder.

Forskarar frå heile verda kan nytte miljøsenteret for å bu og jobbe med forskingsprosjekt og undersøkingar. Det er tilgang til båt, sjøbod, laboratorium og kontor.

Alle som ynskjer kan leige lokale til kurs, konferansar, selskap og andre arrangement. Det er også leilegheiter for overnatting.