Forskingsfasilitetar

Forskingsstasjonen har tilbod om leige av båt, sjøbod, tørrlaboratorium, våtlaboratorium og kontor. Det er også tilgang til møterom, auditorium og kafe.