Om oss

Runde Miljøsenter er ein naturleg base for marin forsking

Kjernen i arbeidet vårt

Forsking og formidling

Runde Miljøsenter er ein forskingsstasjon som forskarar frå heile verda kan nytte. Forskingsstasjonen ved Runde Miljøsenter er drifta av Runde Forsking.

Løyvinga frå Statsbudsjettet er grunnleggande viktig for Runde Miljøsenter. Midlane gjer oss i stand til å drive med forsking og formidling på kystøkologi og havøkologi, til å formidle forsking til eit breitt publikum, og til å drifte eit senter med kontorplassar, auditorium, lab, leilegheiter og skiftande utstillingar.

Vi driv eiga forsking på nasjonalt nivå, i samarbeid med ei rekkje institusjonar, men rolla som knutepunkt for forsking på kystøkologi og andre miljøspørsmål er minst like viktig.

Mellom dei tilsette finn vi marinbiologar, oseanografar og andre forskarar som utfører eigne forskingsprosjekt og undersøkingar i samarbeid, eller på bestilling frå både offentlege og private verksemder.

Gjestande forskarar og leigetakarar har og høve til å nytte fasilitetane. Forskingsstasjonen har tilbod om leige av båt, sjøbod, laboratorium og kontor.


DAGLEG LEIAR
Ottar Håkonsholm
ottar@runde.no
+47 995 37 805

STYRET
Styreleiar

Rune Garen

Styremedlemer

Nils-Roar Hareide
Ingrid Opedal
Sissel Rogne
Atle Birger Flø

Bilde av runde miljøsenter
Foto: Per Eide

Aktivitet ved senteret 2021

Årleg er det mange grupper som besøker Runde Miljøsenter. I 2021 var det i snitt 25 personar per gruppe, og totalt 42 grupper. I tillegg var det mange enkeltpersonar og smågrupper innom, totalt var det 4500 omvisingar.

4500
Besøkande
42
Grupper med 25 personar i snitt
Runde møterom med folk