FLOAT: Flytande energihub for produksjon, lagring og uttak av fornybar energi

FLOAT: Flytande energihub for produksjon, lagring og uttak av fornybar energi

14/4/2023

Prosjekt

lesetid

 • Prosjekt: FLOAT: Flytande energihub for produksjon, lagring og uttak av fornybar energi
 • Kategori: Marin teknologiutvikling og infrastruktur
 • Status: Pågår
 • Oppdragsgjevar: Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal/SINTEF, og Tussa kraft
 • Start: Februar 2023
 • Slutt: Februar 2024
 • Ansvarleg: SINTEF
 • Prosjektleiar: Erlend Grytli Tveten (SINTEF)
 • Leiar på Runde: Lars Golmen
 • Deltakarar frå Runde: Karsten Kvalsund
 • Partnarar: Havkraft, Tussa, Doxacom og Spinning Energy
 • Finansiering: Regionalt forskingsfond M&R
FAKTABOKS

Runde forsking er med i eit prosjekt om bølgjekraft som er under leiing av SINTEF Ålesund. Prosjektet med namnet ‘FLOAT’ har også med partnarane Havkraft, Tussa, Doxacom og Spinning Energy. Det er finansiert av Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal.

Det praktiske dreier seg om Havkraft sitt anerkjente bølgjekraftanlegg og korleis dette kan kombinerast med energilagring ved Spinning Energy sitt konsept. I prosjektet vil det bli gjort analysar av slik integrasjon og korleis eit flytande anlegg i neste omgong kan fungere på ein nærare granska og eksponert lokalitet ved Runde.

Andre lenker:

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Lars Golmen
Oseanograf og seniorforskar
DEL TIL SOSIALE MEDIER