Miljøtiltak

Når det skal ryddast opp i miljøproblem og forureining kan vi koordinere arbeidet.

Der menneskeleg påverknad har ført til miljøproblem og forureining må konkrete tiltak settast inn for å rydde opp. Vi koordinerer både profesjonell søppelrydding i området vårt, og eit aktivt nettverk av frivillige strandryddarar.