Rydd i Tide Møre og Romsdal – Region 4 Sunnmøre Sør

Rydd i Tide Møre og Romsdal – Region 4 Sunnmøre Sør

Kort presentasjon av prosjektet Rydd Norge: Møre og Romsdal – Region 4 Sunnmøre Sør

20/9/2022

Prosjekt

1 min

lesetid

Foto: Fallgard Kystrenovasjon
  • Prosjekt: Rydd i Tide Møre og Romsdal Region 4 Sunnmøre Sør
  • Status: Pågår
  • Oppdragsgjevar og finansiering: SALT-Lofoten og Handelens Miljøfond
  • Prosjektstart: Desember 2021
  • Prosjektslutt: Januar 2026
  • Prosjektleiar: Ovidie Mari Lynge
Lenker
FAKTABOKS

Runde Miljøsenter er ansvarleg for rydding av ein region i Rydd i Tide-prosjektet. Dette prosjektet vil vare fram til 2026, med ein opsjon på ytterlegare 3 år. Runde Miljøsenter har inngått avtale med Fallgard Kystrenovasjon AS, ei vidareføring av den frivillige organisasjonen Fallgard, der dei står for det meste av ryddearbeidet.

I 2020 grunnla Handelens Miljøfond Rydd Norge, som Noreg sitt første nasjonale ryddeprogram. Rydd Norge hadde som mål at 40% av ytre norskekysten skulle bli rydda minst ein gong innan utgangen av 2023. No har programmet blitt vidareført, endra namn til Rydd i Tide, og SALT Lofoten har tatt over leiinga av programmet, med Handelens Miljøfond som finansierar. Det oppdaterte målet er å rydde 55 % av Noregs ytre kyst innan 2025 samt å vedlikehalde allereie rydda områder.

Prosjektet er delt inn i ti regionale prosjekt basert på fylke. Rydd i Tide Møre og Romsdal er igjen delt inn i 4 regionar, der Sunnmøre sør er den sørlegaste og inneber rydding i Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven kommuner, sjå kart 1 for oversikt over prioriterte områder for rydding i 2024-2026. I tillegg til førstegangsrydding driv vi også med vedlikehaldsrydding og overvakingsrydding, sjå kart 2 og 3 for oversikt over overvakingsområde. Overvakingsområda skal ryddast tre gongar i året, og avfallet vegast. I Storevågen-området skal søpla i tillegg bli tatt vare på og sortert/registrert.

Sidan Handelens Miljøfond starta ryddeprogram i 2020 har dei brukt meir enn 400 millionar på rydding gjennom Rydd i Tide-programmet.

Hittil er:

  • 24 584 km med kystlinje rydda.
  • 3 421 386 kg plast og anna avfall rydda frå naturen.
  • 258 920 timar arbeidsinnsats. Dette tilsvarar 10 788 dagar 24 timar i døgnet.

*tal pr april 2024

Kart 1: Oversikt over prioriterte områder (renthav.no).
Kart 2 og 3: Oversikt over overvåkingsområda. Kart 2 viser vestsida av Skorpa og kart 3 viser vestsida av Remøya (renthav.no).

Bileta i galleriet nedanfor er frå opprydding på Runde, Remøy og i Sande. Alle foto: Fallgard Kystrenovasjon

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Ovidie Mari Lynge
Marinbiolog
DEL TIL SOSIALE MEDIER