Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal

Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal

Marin forsøpling

13/9/2022

Prosjekt

1 min

lesetid

Gruppebilde frå vårsamlinga til nettverket på Vestnes i 2022. Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.
FAKTABOKS

Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal (MFMR) er ein samlearena for alle som jobbar mot marin forsøpling i fylket. Drifta av nettverket er delt mellom Runde Miljøsenter, Sunnmøre Friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

MFMR sitt formål er å inspirere og oppretthalde motivasjonen til strandryddarar i regionen, drive informasjonsarbeid mot skular, industri m.m., samt å vere ein høyringsinstans og ein ressurs i den offentlege diskusjonen rundt forsøplings- og forureiningsproblematikken.

Drifta av nettverket er finansiert av midlar frå Handelens Miljøfond og Senter mot marin forsøpling/Miljødirektoratet.

Sjekk ut nettsida til nettverket om du er interessert i å finne ut meir.

Frå vårsamlinga på Runde i 2023. Foto: Vasco Pinhol

Frå vårsamlinga på Runde i 2023. Foto: Vasco Pinhol

Frå vårsamlinga på Runde i 2023. Foto: Vasco Pinhol

Bilde frå Vårsamlinga på Vestnes 2022.
Foto: Runde Miljøsenter.
Turen ut til Uksnøya for å delta på Holmehoppinga sommaren 2022.
Foto: Runde Miljøsenter.
Utsikta frå tunet på Uksnøya der vi var stasjonert under Holmehoppinga 2022.
Foto: Runde Miljøsenter.
Ute på strandrydding på Uksnøya under Holmehoppinga 2022.
Foto: Runde Miljøsenter.
Teamwork makes the dream work. Eit dekk frå USSR blei funne på strandrydding på Uksnøya under Holmehoppinga 2022.
Foto: Runde Miljøsenter.
Bilde frå konferansen MFMR halden i november 2021. Marko Polter snakka om det han gjer mot marin forsøpling.
Foto: Vasco Pinhol.
Bilde frå konferansen MFMR som vart halden i november 2021.
Foto: Vasco Pinhol.
Bilde frå konferansen MFMR som vart halden i november 2021. Kva utfordrar din motivasjon til å rydde?
Foto: Vasco Pinhol.
Gruppebilde frå vårsamlinga til nettverket på Vestnes i 2022.
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Ovidie Mari Lynge
Marinbiolog
DEL TIL SOSIALE MEDIER