Fornybar energi i Møre og Romsdal

Fornybar energi i Møre og Romsdal

23/9/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Fornybar energi i Møre og Romsdal
  • Kategori: Miljøtiltak
  • Status: Avslutta
  • Oppdragsgjevar: Møre og Romsdal Fylke, Tussa, Tafjord kraft
  • Prosjektstart: Juli 2021
  • Prosjektslutt: November 2022
  • Prosjektansvarleg: Runde Miljøsenter
  • Prosjektleiar: Lars Golmen
  • Prosjektdeltakarar: Smøla nasjonale vindsenter, Tingvoll Biosenter og Newton Sunndal
  • Finansiering: Møre og Romsdal  Fylke, Tussa, NEAS, Tafjord kraft
FAKTABOKS

For at Noreg skal bli klimanøytrale innan 2030 må det satsast meir på fornybar energi. Dette prosjektet ønskjer å bidra med dette ved spreiing av nøytral informasjon om bruk av ulike kjelder fornybar energi. Dette skal bli gjennomført ved å utforme ei felles utstilling som skal bli delt med skuleklassar og besøkande på sentera. Runde Miljøsenter sitt bidrag i prosjektet omhandlar hovudsakleg havenergi og sub-sea energilagring.

Dei andre kompetanse- og besøkssentera som deltek i prosjektet er Nasjonalt vindenergisenter på Smøla, Tingvoll sol- og bioenergisenter på Tingvoll og Newtonsenteret i Sunndal.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Lars Golmen
Oseanograf og seniorforskar
DEL TIL SOSIALE MEDIER