Sharks on the move

Sharks on the move

23/9/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Sharks on the move: species distribution modelling of migratory sharks to inform ecosystem-based management under global change.
  • Status: Pågår
  • Prosjektstart: 2021
  • Prosjektslutt: 2025
  • Ansvarleg prosjektleiar ved Havforskningsinstituttet: Claudia Junge
  • Prosjektdeltakarar ved Runde: Nils-Roar Hareide, Karsten Kvalsund
  • Finansiering: Forskingsrådet
FAKTABOKS

Hai spelar ei viktig rolle som predatorar i marine økosystem, og mange norske artar er kategorisert som trua. Likevel er det store kunnskapshol i distribusjonen og sårbarheita deira. Målet i prosjektet er difor å styrke kunnskapen om tre av dei største artane i vårt farvatn – brudge, håbrann og pigghå.

Havforskningsinstituttet leier prosjektet, medan Runde Miljøsenter, Universiteteti Oslo, Universitetet i Tromsø, NIVA, Fiskeridirektoratet, University of Miami, NORCE og CIBIO/InBIO er samarbeidspartnarar.

Rund Miljøsenter skal bidra med informasjon og data frå historisk fiske etter håbrann, brugde og pigghå. Runde Forsking delta også i GPS-merkinga av hai.

Det skak lagast eit egent utstilling ved Runde Miljøsenter om prosjektet, og om biologi og fiskeri for dei tre haiartane.

Sjå også https://www.hi.no/en/hi/news/2022/september/se-bildene-merker-illsint-hai

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER