Utforming av overvakingsprogram

Miljøovervaking treng nøye planlegging for å sikre gode resultat og ressursbruk. Vi kan hjelpe til med å utvikle kostnadseffektive prøvetakingsprogram.