Havenergi

Kompetanse om ulike typar havenergi. Medlem av ICES arbeidsgruppe for marin fornybar energi (Working Group on Marine Renewable Energy). Testfasilitet for bølgjekraft. Kan utføre bølgjemåling, og vurdering av miljøpåverknad frå ulike anlegg. Illustrasjon av Josh Bauer/NREL – Department of Energy.

Illustrasjon: Josh Bauer/NREL – Department of Energy