Fisk

Vi har ekspertise på kystfiskpopulasjonar og utfører mellom anna prøvetaking, lengdemåling, kjønns- og aldersbestemming av fisk.