Botnmiljø

Vi utfører feltprøvetaking og analyse av botnsediment og -fauna, f. eks. grabbprøvetaking, kornfordeling, glødetap og undervassvideofilming m.m.