Sjøbod

Sjøbod (ca. 500 m2) med lagerplass og arbeidsrom, innlagt vatn, toalett, 230V og 400V trefase straum.