Møterom, auditorium, kafe og overnatting

Ein kan både ete og bu ved Runde Miljøsenter. For større samlingar er auditorium tilgjengeleg. Dette er drifta av Opplev Runde.