Kontor

Kontorplass i ope kontorlandskap med tilgang til møterom, kjøkken, printer/scanner m.m.