RundeSymposiet

RundeSymposiet

15/11/2022

Prosjekt

1 minutt

lesetid

FAKTABOKS

Om arrangementet

Rundesymposiet er ein årviss nasjonal møtestad for akademia, næringsliv, organisasjonar og styresmakter med mål om å gjere ein konkret skilnad. Symposiet går av stabelen i mai, og er arrangert av Runde Miljøsenter og Havforskningsinstituttet. Vi ønsker å inspirere og formidle innsikt samt å medverke til gode løysingar for meir og betre bruk av havet og ressursane i havet – med nye hovudtema kvart år.

RundeSymposiet 2023  

Programkomiteen har i løpet av sommaren og tidleg haust 2022 hatt fleire møter for å drøfte innhald i RundeSymposiet 2023. Forslag til tema er Havvind, og programkomiteen har byrja arbeidet med å konkretisere vinkling, invitere deltakarar og konkretisere opplegget for dag 1 og 2, 4. og 5. mai. RundeSymposiet vil i løpet av desse døgna dekke havind frå forskingssida, frå teknologi-, miljø- og forvaltningssida, og ikkje minst frå næringsliv lokalt/nasjonalt, og i eit overordna samfunnsmessig perspektiv.

Programmet vil bli lagt ut her når det er klart.

Hovudtema: Havvind, inndelt i tre bolkar.

  • Teknologi og muligheiter
  • Miljø og forvalting
  • Næringsliv og samfunn

* * *

RundeSymposiet tidlegare år

2022

I 2022 var fokus på økosystemforvalting i vidaste forstand, men med vekt på vekst i DEN BLÅ ØKONOMIEN. Dette byggjer vidare på symposiethausten 2021 der det mellom anna vart argumentert for å gjere sjøvegen langs kysten til hovudvegen, Riksveg 1. Sjøvegen – den norske kystlinja – kan og bør spele ei langt meir sentral rolle for å oppnå berekraftig verdiskaping, transport og for infrastrukturutbygging i Noreg.

I den blå økonomien er det viktig å utvikle naturverdiane Norge har, og verdiane som er skapt. Korleis kan vi unngå interessekonfliktar, og korleis kan vi best leggje til rette for nye berekraftige løysingar? Korleis styrker vi samspelet mellom forsking og næringsliv i det korte biletet, men og for komande generasjonar? I 2021 var Havnasjonen Noreg 2.0 eit viktig emne.

Program 2022

2021

RundeSymposiet 2021 hadde hovudtema "Havnasjonen Norge: Det grøne skiftet er blått". Som resultat kom det såkalla "Runderopet", som handla om å flytte frakta av folk, varer og gods til sjøs, slik styresmaktene også ønska. Det var også ein plan for korleis ein kunne få fortgang i sakene.

Artikkel om RundeSymposiet 2021

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Ottar Håkonsholm
Dagleg leiar i Runde Forsking og Runde Miljøsenter
DEL TIL SOSIALE MEDIER