Prøvetaking frå kommersielt fiskeri

Prøvetaking frå kommersielt fiskeri

18/10/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Prøvetaking frå kommersielt fiskeri
  • Prosjektleiar ved Runde: Greta Garnes
  • Ansvarleg fagperson ved Havforskningsinstituttet: Kjell Nedreaas
FAKTABOKS

På oppdrag frå Havforskningsinstituttet arbeider Runde Miljøsenter med prøvetaking av kommersielle fangstar på fiskebruk på Søre Sunnmøre. Data frå fiskeriet er eit viktig verktøy til å estimere bestandane til fisk, slik at disse kan forvalta på god kunnskapsgrunnlag. Arbeidet består i å måle lengde og vekt av fiskane i fangsten. I tillegg tar vi prøver av øyresteinane til fiskane. Desse kan brukast til å bestemme alder.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER