Miljøundersøking i samband med planlagt utdjuping av Fosnavåg hamn

Miljøundersøking i samband med planlagt utdjuping av Fosnavåg hamn

27/9/2022

Prosjekt

lesetid

Ørjan Sørstrønen Vabø i gang med grabbing i Leinevika. Leinevika er ein av kandidatane til deponi av massane som kanskje skal flyttast frå Fosnavåg hamn. Foto: Ovidie Mari Lynge.
  • Prosjekt: Mudring av Fosnavåg hamn
  • Kategori: Miljøundersøking og rådgjeving
  • Status: Pågår
  • Oppdragsgjevar: Norconsult/Herøy kommune
  • Start: Januar 2022
  • Slutt: 2023
  • Ansvarleg: Runde Forsking
  • Leiar: Lars Golmen/Jenny Ullgren
  • Deltakarar: Lars Golmen, Jenny Ullgren, Ovidie Mari Lynge, Ørjan Sørstrønen Vabø, Karsten Kvalsund, Roger Kvalsund
  • Finansiering: Herøy kommune
FAKTABOKS

Runde Forsking har bistått Herøy kommune og seinare Norconsult i prøvetaking av dei to foreslåtte deponia Holmefjorden og Leinevika i samband med mudring av Fosnavåg hamn. Arbeidet har omfatta straummålingar, grabbprøvetaking, og månadlege profilar av saltinnhald, temperatur, turbiditet og oksygen i vassøyla på dei to lokalitetane.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Ørjan Sørstrønen Vabø
Marinbiolog
DEL TIL SOSIALE MEDIER