Klimaovervaking i Hornindalsvatnet

Klimaovervaking i Hornindalsvatnet

23/9/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Overvaking i Hornindalsvatnet, Europas djupaste innsjø
  • Kategori: Miljøovervaking
  • Status: Pågår
  • Oppdragsgjevar: Miljødirektoratet
  • Start: 1994
  • Ansvarleg: Runde Miljøsenter
  • Leiar: Lars Golmen
  • Deltakarar: Karsten Kvalsund
  • Finansiering: Miljødirektoratet
FAKTABOKS

Hornindalsvatnet i Nordfjord er den djupaste innsjøen i Europa (514 m). Grunna klimaendringane er det av både nasjonal og internasjonal interesse å overvake kva endringane kan medføre for lagdeling, sirkulasjon og vasskvalitet i denne typen djup, boreal innsjø. Med dette bakteppet har Lars Golmen utført temperaturmåling o.a. i Hornindalsvatnet fleire gongar pr år sidan 1994 i samarbeid med Hornindal kommune (no Volda kommune).

I 2022 fekk Runde miljøsenter støtte frå Miljødirektoratet til gjennomføring av målingane dei komande åra.

Illustrasjonen syner ein sommarprofil av temperatur. I djupet (hypoliminon) er det liten variasjon gjennom året, men der er ein langtidstrend med aukande temperatur. Episodar med djup konveksjon til botnen har blitt sjeldnare; det går no fleire år mellom kvar slik episode.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Lars Golmen
Oseanograf og seniorforskar
DEL TIL SOSIALE MEDIER