Observasjon av fritidsfiske i Borgundfjorden verneområde

Observasjon av fritidsfiske i Borgundfjorden verneområde

-

23/9/2022

Prosjekt

lesetid

  • Prosjekt: Observasjon av fritidsfiske i Borgundfjorden verneområde
  • Prosjektstart: 2021
  • Prosjektleiar ved Runde: Nils-Roar Hareide
  • Prosjektleiar ved Havforskningsinstituttet: Kjell Nedreaas
FAKTABOKS

I Noreg er det veldig stor aktivitet av fritidsfiske. På grunn av manglande registrering av denne aktiviteten er det vanskeleg å få gode estimat for fangst av ulike artar frå fritidsfiske. Borgundfjorden i Ålesund er eit viktig gyteområde for kysttorsken. Sidan 2009 er Borgundfjorden blitt eit marint verneområdet og er stengt for kommersiell fiskeri og garnfiske i gytesesongen til torsken. Fritidsfiske er derimot tillat også i denne perioden.

I dette pilotprosjektet har Runde Forsking deltatt i kartlegging av antal fiskefartøy i høgsesongen for fritidsfisking på ulike gytefelt i fjorden. Omfanget av fritidsfiske blir overvakt gjennom å telje frå båt og via tre fastmonterte kamera i området. Fartøy i ulike område i fjorden blir talt tre gonger per dag.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER