Forvalting av fiskebestandar i fjordområda på Søre Sunnmøre

Forvalting av fiskebestandar i fjordområda på Søre Sunnmøre

23/9/2022

Prosjekt

lesetid

MS Frøyhav på fiske etter makrell og sild i Dalsfjorden 31. august 2022. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.
  • Prosjekt: Forvalting av fiskebestandar i fjordområda på Søre Sunnmøre
  • Status: Pågår
  • Oppdragsgjevarar: Kommunane Ulstein, Ørsta, Volda, Vanylven og Sande
  • Prosjektstart: Januar 2022
  • Prosjektslutt: Våren 2023
  • Prosjektansvarleg: Runde Forsking
  • Prosjektleiar: Nils-Roar Hareide
  • Prosjektdeltakarar: Ingar Støyle Bringsvor og Greta Garnes
FAKTABOKS

Årleg oppstår det fleire konflikt-saker mellom lokalbefolkning og fiskarar, særleg når det gjeld lysfiske. For å få ei eventuell regulering avfiske trengs det eit godt datagrunnlag.

RMS har avtalt med fem kommunar på Søre Sunnmøre å arbeide med å kartlegge notfiske etter sild i fjordane i regionen. Havforskningsinstituttet skal opparbeide biologiske prøver for å kartlegge om det er den lokale bestanden av sild det blir fiska på. Resultatet av denne arbeid skal vere eit kunnskapsgrunnlag for vidare rådgiving og forvalting.

Prosjektet skal skaffe oversikt over problemstillingane, organisere innsamling av prøver og få dei analysert, kommunisere med interessentar og samle fiskeridata.

Prosjektet er finansiert av sjustjerne-kommunane Ulstein, Ørsta, Volda, Vanylven og Sande.

Kystfiskefartøyet MS Fredøy (M-4-HØ) fiska sild og makrell med ringnot i fjordane på Søre Sunnmøre i 2022.
MS Skogsøy (M-16-HØ) tok også del i fisket etter sild og makrell i fjordane på Søre Sunnmøre i 2022.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Nils-Roar Hareide
Gründer, havforskar og aksjonær
DEL TIL SOSIALE MEDIER