Stillingsannonse - Miljørådgjevar / Prosjektmedarbeidar med fokus på marin forsøpling og miljøovervaking

Stillingsannonse - Miljørådgjevar / Prosjektmedarbeidar med fokus på marin forsøpling og miljøovervaking

5/3/2024

Nyheit

2 min

lesetid

Vasco Pinhol
FAKTABOKS

Miljørådgjevar / Prosjektmedarbeidar med fokus på marin forsøpling og miljøovervaking

Vi søkjer ein engasjert person med miljøfagleg bakgrunn som skal følgje opp, koordinere og utvikle prosjekt innan marin forsøpling og andre tema knytt til hav, miljø og resirkulering. Stillinga er eit vikariat på 1 år med moglegheit for forlenging.

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinere prosjekt knytt til rydding av marin forsøpling
 • Delta aktivt i ulike prosjekt innanfor marin miljøovervaking og -kartlegging
 • Testing av ny teknologi for å redusere påverknaden av tapte fiskereiskap på havmiljøet
 • Organisere og leie aktivitetar som fysiske samlingar og ryddeaksjonar
 • Prosjektleiing og kontakt med oppdragsgjevarar og samarbeidspartnarar
 • Administrativ bistand, arbeid med tilbod og søknadar, og rapportering
 • Publisere relevante saker på digitale flater
 • Formidle kunnskap om marin forsøpling og resirkulering av plast til ulike grupper
 • Utvikle prosjekt som kan bidra til ny kunnskap om bl.a. resirkulering av plast

 

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning: Master innan miljø, materialteknologi/-kjemi eller anna relevant felt
 • Erfaring: Erfaring med praktisk miljøarbeid som strandrydding; erfaring av prosjektarbeid. Erfaring av prosjektleiing er ein fordel
 • Kommunikasjonsevner: Sterke kommunikasjonsevner i skrift og tale
 • Sjølvstende: Evne til sjølvstendig arbeid og godt samarbeid i team
 • Kjennskap: Kjennskap til marin forsøpling og miljøspørsmål

 

Om du er opptatt av miljø og ønskjer å bidra til prosjekt som handlar om å minke forureining, betre miljøet og bygge opp kunnskap for eit reint og friskt hav, ser vi fram til å motta din søknad. Send CV og søknad til ottar@runde.no innan 16.04.2024.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Ottar Håkonsholm
Dagleg leiar i Runde Forsking og Runde Miljøsenter
DEL TIL SOSIALE MEDIER